SIA “Baltā Avēnija” sniegtie pakalpojumi:

  • dārzu un parku projektēšana, ierīkošana un kopšana;
  • celiņu un laukumu segumu ierīkošana;
  • ziemas un jumta dārzu projektēšana, ierīkošana un kopšana;
  • laistīšanas sistēmu projektēšana un ierīkošana;
  • dīķu krastmalu un nogāžu stiprinājumu ierīkošana;
  • zālienu ierīkošana;
  • sniedzam konsultācijas apstādījumu ierīkošanā un kopšanā.

Ainavu un dārzu projektēšana

Ainavu veido visi elementi, ko mēs redzam sev apkārt, – reljefs, ūdens, celtnes, laukumi, ceļš, debesis, augi, krāsas un gaismas. Ainavu arhitektūra ir visu šo elementu sakārtošana, lai gūtu optimālu pielietojumu un iespējami lielāku estētisko baudījumu.

Ideālā variantā teritorijas labiekārtošanas projekta pasūtījums jāveic reizē ar dzīvojamās ēkas projekta izstrādi. Tas nozīmē – veiksmīgi sadarbojas ainavu arhitekts, arhitekts un mājas īpašnieks. Vai tā ir liela sabiedriska teritorija vai neliels privāts dārzs – reizē ar norādījumiem par platību lietošanu un sadalījumu, par būvju, ceļu un stādījumu izvietojumu, projekts sniedz informāciju par darba apjomiem, izmantojamiem materiāliem, darbu gaitu un izmaksām.

   IMG_5028

Dārzu rekonstrukcija

Gadiem ejot, mainās cilvēku paaudzes, dzīves vietas, paradumi un dzīvesveids, radot nepieciešamību atbilstoši pārveidot arī dārzu. Pirms veca dārza pārveidošanas procesa veic dārza inventarizāciju, izvērtējot katra auga estētisko un vēsturisko vērtību. Saskaņojot ar saimniekiem, pieņem lēmumu, kādas un cik kardinālas izmaiņas tiks veiktas, lai jaunveidotais dārzs funkcionāli kalpotu un priecētu tā saimniekus.

Nogāžu un krastmalu stiprinājumi

Vēja un ūdens ietekmē stāvās nogāzēs, ceļa uzbērumos vai krastmalās bieži veidojas grunts noslīdējumi. Atkarībā no nogāzes slīpuma un garuma izvēlas stiprināšanas metodes un materiālus. Lēzenas nogāzes labi nostiprinās zāliens un lakstaugi. Stāvas nogāzes stiprina, izmantojot dažāda veida atbalsta sienas, kā arī veidojot dekoratīvus augu stādījumus. Stiprināšanai var izmantot gan vietējos dabiskos materiālus, gan mūsdienās pieejamos ģeosintētiskos materiālus, tos atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām kombinējot ar zālienu vai augu stādījumiem. Saprātīgi un radoši strādājot, nobrukumiem pakļautās, bieži vien pilnīgi nelietojamās teritorijas varam ne tikai nostiprināt un sakopt, bet arī pārveidot par ainaviski skaistām, cilvēku dzīvei un atpūtai izmantojamām platībām.

JUMTA DĀRZS

Jumta dārzi vai tā saucamie zaļie jumti ir daļēji vai pilnīgi ar dzīviem augiem apstādīti ēku jumti. Ar augiem mēdz apstādīt arī balkonus vai lodžijas un pat izdaiļot ēku sienas, ja tas speciāli paredzēts ēkas projektā. Ja vēlaties izveidot jumta dārzu uz jau esošas ēkas, arī to labāk uzticēt profesionālim, jo jāievēro daudz būtisku faktoru. Jāizrēķina, kāda būs ēkas papildu noslodze kopā ar speciālo jumta segumu, augiem, slapju augsni, sniega segas biezumu, mēbelēm un vēja spēku. Tāpat jāpārdomā, kā novadīt lieko ūdeni pēc augu laistīšanas, ja vien nav paredzēti sausiem augšanas apstākļiem piemēroti jumta dārza augi, kas laistīšanu neprasa.

Kaut gan jumta dārza ierīkošana ir sarežģīts process, it sevišķi, ja māja jau uzcelta, tomēr cilvēki aizvien vairāk izvēlas apzaļumot savu māju jumtus gan oriģinālo ideju, gan ekoloģisko īpašību dēļ. Šādi jumti samazina gaisa piesārņojumu tuvākā apkārtnē, jo augi aiztur putekļus un toksiskos izgarojumus, kas atrodas gaisā. Bez tam šiem jumtiem ir lieliskas siltumizolācijas spējas, kas karstā laikā pazemina to sasilšanu, bet ziemā atdzišanu, līdz ar to par apmēram 20% samazinot izdevumus mājas apsildīšanai ziemā un gaisa dzesēšanai karstā vasarā. Zaļais segums un augi absorbē arī skaņu viļņus un samazina trokšņu līmeni no diviem līdz 10 decibeliem.

Jumta dārza iekārtošana ir veids, kā mājai piešķirt unikālu izskatu, izvēloties dzīvot zaļā vidē un parādot mājas saimnieku individualitāti un stilu. Dārzs uz jumta var kļūt par jūsu īpašuma skaistāko rotu!

Ziemas dārzs

Sākotnēji ziemas dārzi radās kā telpas, kur pārziemināt augus, ko vasarā izvietoja piļu un muižu dārzos. Arī mūsdienās cilvēki nevēlas šķirties no saviem vasarās izlolotajiem un iemīļotajiem augiem un tāpēc ir gatavi parūpēties par tiem, radot piemērotus ziemošanas apstākļus. Ierīkojot ziemas dārzu, ir iespēja iegūt papildu dzīvojamo telpu, ko izmantot relaksācijai un dabas baudīšanai. Tāpat šīm gaišajām telpām ir ļoti daudz citu izmantošanas iespēju, tās ir ļoti oriģinālas un piešķir mājai neatkārtojamu individualitāti.